مرکز مراقبتی پرستاری
ارسال شده توسط حمید رضا مس چی
CCU چیست و چه بیمارانی به این بخش منتقل می شوند؟

CCU و بیماران آن CCU به بخشی از بیمارستان گفته می شود که برای مراقبت و درمان بیماران دچار اختلالات قلبی مورد استفاده قرار می گیرد. در سال 1963، پزشکان بیمارستانی در آمریکا به این نکته پی بردند که بسیاری […]

ادامه مطلب