مرکز درمانی و توانبخشی
ارسال شده توسط مدیر
عواقب قطره ریختن در گوش کودک

در قسمت گوش میانی لوله‌ای به نام شیپور استاش وجود دارد که رابط بین گوش میانی و عقب بینی(حلق) است، گوش میانی از یک طرف به پرده گوش می‌رسد واز طرف دیگر از طریق شیپور استاش به حلق راه پیدا […]

ادامه مطلب