مرکز درمانی و توانبخشی
ارسال شده توسط مدیر
مراقبت از سالمند در فدک

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری توان پرستار به شماره ثبت ۴۰۶۴۳۰ یکی از معتبر ترین مراکز پرستاری،نگهداری و مراقبت از سالمندان و کودکان در منزل با مجوز و قرارداد رسمی، عضو رسمی مراکز همیاری، عضورسمی انجمن مؤسسات و مراکز مراقبت […]

ادامه مطلب