مرکز درمانی و توانبخشی
ارسال شده توسط مدیر
مراقبت ازکودک درعلم وصنعت

مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار به شماره ثبت ۴۰۶۴۳۰ یکی از معتبر ترین مراکز پرستاری،نگهداری و مراقبت از سالمندان و کودکان در منزل با مجوز و قرارداد رسمی، عضو رسمی مراکز همیاری، عضورسمی انجمن مؤسسات و مراکز […]

ادامه مطلب
ارسال شده توسط مدیر
پرستارسالمند علم وصنعت

  مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار به شماره پروانه ۴۰۶۴۳۰  یکی از معتبرترین  مراکز فوق حرفه ای پرستاری در منزل با مجوز و قرارداد رسمی عضو رسمی کانون مراکز پرستاری، عضورسمی انجمن مؤسسات و مراکز نگهداری از […]

ادامه مطلب