برچسب: پرستار بچه سازمان برنامه

0

پرستار کودک در منزل در سازمان برنامه

​_مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار (به شماره پروانه : 406430 از وزارت بهداشت) با محوریت اصلی مشتری مداری لازم آماده ارائه خدماتی همچون: پرستار بیمار در منزل و پرستار سالمند در...