مرکز درمانی و توانبخشی
ارسال شده توسط مدیر
پرستار سالمند در عباس آباد

توان پرستار : پرستاری از سالمند و کودک در منزل » انسانها در ۲ دوره از زندگي بيشتر از زمانهاي ديگر به نگهداري – مراقبت و توجه نياز دارند. دوران كودكي و دوران كهنسالي شايد در بررسي هاي دقيق دريابيم […]

ادامه مطلب