مرکز مراقبتی پرستاری
ارسال شده توسط مدیر
قیمت پرستار سالمند درسازمان برنامه

مرکز مشاوره ارایه خدمات پرستاری توان پرستار(۲۴ساعته) پرستاری و مراقبت از کودک –سالمند و بیمار شما در جهت بهبود و شادابی آنان ازز اهداف بزرگ مرکز خدمات پرستاری توان پرستار (دارای پروانه وزارت بهداشت به شماره ۴۰۶۴۳۰) میباشد.لذا مرکز پرستاری […]

ادامه مطلب