مرکز درمانی و توانبخشی
ارسال شده توسط مدیر
پرستار کودک ولیعصر

  مرکز مشاوره  ارایه خدمات پرستاری توان پرستار(۲۴ساعته) پرستاری و مراقبت از کودک –سالمند و بیمار شما در جهت بهبود و شادابی آنان از اهداف بزرگ مرکز خدمات پرستاری توان پرستار (دارای پروانه وزارت بهداشت به شماره ۴۰۶۴۳۰) میباشد.لذا مرکز […]

ادامه مطلب