برچسب: نقرس

0

بیماریهای شایع سالمندی

بیماری در هر سنی سراغ انسان ها می آید اما بیماری هایی وجود دارند که خاص دوران سالمندی اند و در دوران جوانی به ندرت دیده می شوند. آرتروز اصطلاح عامیانه آرتروز، همان ساییدگی...