مرکز درمانی و توانبخشی
ارسال شده توسط مدیر
نامه مدیران مراکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری در منزل کشور به وزیر بهداشت

مسئولان مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل سراسر کشور در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از زحمات وی برای توسعه خدمات پرستاری قدردانی کردند و ادامه حمایت وی از توسعه خدمات پرستاری در کشور […]

ادامه مطلب