مرکز درمانی و توانبخشی
ارسال شده توسط مدیر
نکته های اصلی برای رشد مغز کودکان

چگونه می توان فهمید که کودک، آهن مورد نیاز خود را دریافت می کند؟  وقتی از کمبود آهن صحبت می شود، احتمالاً به یاد کم خونی می افتید. با وجود این، کمبود آهن در نوزادان ممکن است رشد مغز را […]

ادامه مطلب