برچسب: مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری در منزل

0

نامه مدیران مراکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری در منزل کشور به وزیر بهداشت

مسئولان مراکز مشاوره و خدمات پرستاری در منزل سراسر کشور در نامه ای خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از زحمات وی برای توسعه خدمات پرستاری قدردانی کردند و ادامه حمایت وی...