مرکز درمانی و توانبخشی
ارسال شده توسط مدیر
پرستاری از کودک در منزل در میدان جهاد

    خدمات پرستاری توان پرستار به شماره ثبت ۴۰۶۴۳۰ یکی از معتبر ترین مراکز پرستاری،نگهداری و مراقبت از سالمندان و کودکان در منزل با مجوز و قرارداد رسمی، عضو رسمی مراکز همیاری، عضورسمی انجمن مؤسسات و مراکز مراقبت و […]

ادامه مطلب