مرکز مراقبتی پرستاری
پرستار بیمار
ارسال شده توسط مدیر
پرستار بیمار در ایام عید

یکی از بهترین زمان‌ها برای دور شدن از زندگی روزمره و تجربه روزهایی شاد و زیبا نوروز است . نوروز زمان تازه شدن و ایجاد تحول است . ۹۹ درصد افراد ترجیح می‌دهند که به صورت خانوادگی به این سفرها […]

ادامه مطلب