مرکز درمانی و توانبخشی
ارسال شده توسط مدیر
خدمات پرستاری بیمار در یوسف آباد

  مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار (به شماره پروانه : ۴۰۶۴۳۰ از وزارت بهداشت) با محوریت اصلی مشتری مداری لازم آماده ارائه خدماتی همچون: پرستار بیمار در منزل و پرستار سالمند در منزل بصورت روزانه، شبانه، شبانه […]

ادامه مطلب