مرکز درمانی و توانبخشی
ارسال شده توسط مدیر
نگهداری سالمند در یوسف آباد

مرکز مشاوره  ارا ئه خدمات پرستاری توان پرستار(۲۴ساعته) پرستاری و مراقبت از کودک –سالمند و بیمار شما در جهت بهبود و شادابی آنان از اهداف بزرگ مرکز خدمات پرستاری توان پرستار (دارای پروانه وزارت بهداشت به شماره ۴۰۶۴۳۰) میباشد.لذا مرکز […]

ادامه مطلب