مرکز درمانی و توانبخشی
ارسال شده توسط مدیر
هزینه مراقب سالمند در خانه در مطهری

مرکز مشاوره  ارائه خدمات پرستاری توان پرستار(۲۴ساعته) پرستاری و مراقبت از کودک –سالمند و بیمار شما در جهت بهبود و شادابی آنان از اهداف بزرگ مرکز خدمات پرستاری توان پرستار (دارای پروانه وزارت بهداشت به شماره ۴۰۶۴۳۰) میباشد.لذا مرکز پرستاری […]

ادامه مطلب
ارسال شده توسط مدیر
پرستار سالمند درخانه مطهری

توان پرستار : پرستاری از سالمند و کودک در منزل » انسانها در ۲ دوره از زندگي بيشتر از زمانهاي ديگر به نگهداري – مراقبت و توجه نياز دارند. دوران كودكي و دوران كهنسالي شايد در بررسي هاي دقيق دريابيم […]

ادامه مطلب