مرکز مراقبتی پرستاری
ارسال شده توسط مدیر
پرستاری ازبیمار جمهوری

  مرکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری توان پرستار (به شماره پروانه : ۴۰۶۴۳۰ از وزارت بهداشت) با محوریت اصلی مشتری مداری لازم آماده ارائه خدماتی همچون: پرستار بیمار در منزل و پرستار سالمند در منزل بصورت روزانه، شبانه، شبانه روزی […]

ادامه مطلب