مرکز مراقبتی پرستاری
ارسال شده توسط مدیر
مراکز مجاز ارائه خدمات پرستاری در منزل

احمد نجاتیان درباره چگونگی اطمینان مردم به مراکز ارائه دهنده خدمات مراقبت و پرستاری در منزل گفت: این مراکز باید مجوز فعالیت‌شان را در دفاتر خود نصب کنند. مدیرکل دفتر ارتقای سلامت، خدمات بالینی و پرستاری وزارت بهداشت چگونگی اطمینان […]

ادامه مطلب