مرکز درمانی و توانبخشی
ارسال شده توسط مدیر
دلیل اهمیت صبحانه کودکان

روز به روز به آغاز مدرسه‌ها نزدیک می‌شویم و به زودی دوباره باید فرزندانمان را برای ادامه تحصیل راهی مدارس کنیم. با شروع مدارس ممکن است به خاطر کمبود زمان (مخصوصا در شیفت صبح) صبحانه دادن به فرزندانمان کمی با […]

ادامه مطلب