برچسب: رییس نظام پرستاری

0

پرستاران و پزشکان از هم فاصله ندارند

رئیس سازمان نظام پرستاری؛ پرستاران و پزشکان از هم فاصله ندارند   سلامت نیوز:رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با بیان اینکه پزشک و پرستار یار و همکار یکدیگر در فرآیند درمان هستند، گفت:...