برچسب: دارپی لم اس

0

مصاحبه تبیان با یک فرد مبتلا به ام اس که درمان شد (حتما بخوانید)

تبیان: از روزهای شروع ام اس برای کاربران ما بگویید.چند ساله بودید و چگونه شروع شد؟ **تقریبا 14 سالم بود و با خواب رفتگی در زانوها شروع شد. پاهایم  سنگین بود. تقریباً دو هفته...