مرکز درمانی و توانبخشی
ارسال شده توسط مدیر
زندگی با سالمند

هر سالمند مانند تمامی انسانهای کره خاکی رفتار خاص خویش را دارد. این امر که افراد و مراقبین از سالمندان فکر می کنند این افراد به خاطر سن شان دارای رفتارهای یکسانی خواهند بود،کاملا اشتباه است. دانستن اینکه از کجا […]

ادامه مطلب