برچسب: حقوق پرستاری ازکودک مجیدیه

0

هزینه مراقبت ازکودک مجیدیه

  مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار (به شماره پروانه : 406430 از وزارت بهداشت) با محوریت اصلی مشتری مداری لازم آماده ارائه خدماتی همچون: پرستار بیمار در منزل و پرستار سالمند...