برچسب: جنون پیری

0

زوال عقل یا جنون پیری

آمارها نشان می‌دهد طی 3 دهه آینده بیش از میلیون‌ها نفر به بیماری زوال عقل دچار می‌شوند. این در حالی است که هر 7 ثانیه یک نفر در جهان و در ایران هر 12...