مرکز مراقبتی پرستاری
ارسال شده توسط مدیر
درمان معجزه آسای زخم بستر

زخم بستر Bedsores – زخم فشار نیز نامیده می شود که آسیب به پوست و بافت زمینه ای ناشی از فشار طولانی مدت بر روی پوست می باشد. زخم بستر اغلب روی پوست در مناطق استخوانی بدن، مانند پاشنه، مچ […]

ادامه مطلب