مرکز درمانی و توانبخشی
ارسال شده توسط مدیر
اثرات روانشناختی بستری شدن در بیمارستان

اغلب مردمی که در جوامع صنعتی زندگی می کنند، حداقل یک بار در طول زندگی خود در بیمارستان پذیرش می شوند. برای عده ای از مردم بیمارستان زدگی ممکن است یک نمای منظم و دائمی از زندگیشان باشد. بیمارستان زدگی […]

ادامه مطلب