مرکز درمانی و توانبخشی
ارسال شده توسط مدیر
چگونگی مراقبت از بیماران HIV

راهنمای نگهداری و مراقبت از افراد آلوده به ویروس ایدز در خانه بسياری از بيماران برای مدتهای طولانی قادرند زندگی فعالی بدون نياز به بستری شدن در بيمارستان نداشته باشند. پرستاری از بيماردر خانه هم هزينه كمتری را در بر […]

ادامه مطلب