نظام سلامت ما باید تغییر مسیر دهد/ ضرورت توجه بيشتر به مراقبت های سرپايي ، خدمات خارج از بیمارستان رئیس کل سازمان نظام پرستاری تاکید کرد؛

مرداد ۱۲, ۱۳۹۷
ارسال شده در اخبار

پیام بگذارید