مراقب سلامت را به عنوان رشته جدید تحصیلی قبول نداریم/ مراقب سلامت یک جایگاه شغلی است نه رشته تحصیلی جدید

مرداد ۱۱, ۱۳۹۷

توان پرستار:

رئیس کل سازمان نظام پرستاری (توان پرستار) ایران، ضمن رد پذیرش مراقب سلامت به عنوان یک رشته تحصیلی، گفت: حوزه فعالیت مراقب سلامت در ۸۰ درصد موارد با وظایف پرستاری، همپوشانی دارد.

دکتر اصغر دالوندی در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سازمان نظام پرستاری (توان پرستار) با بیان این‌که «مراقب سلامت» به‌عنوان یک جایگاه شغلی و نه رشته تحصیلی جدید قابل قبول است، گفت: این نهاد صنفی رشته مراقب سلامت را به‌عنوان یک رشته تحصیلی جدید به رسمیت نمی‌شناسند.

وی با اشاره به هم‌پوشانی ۸۰ درصدی مراقب سلامت با رشته پرستاری در ادامه اظهار کرد: توجیه معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای راه‌اندازی این رشته کار نکردن پرستاران با میزان کم حقوق و دستمزد است.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری (توان پرستار)  ادامه داد: حال آن‌که بسیاری از پرستاران مایل به گذراندن شیفت شسب نیستند، بسیاری از پرستاران فارغ‌التحصیل هم‌چنان بیکار هستند و شماری از پرستاران طرحی در انتظار گذراندن طرح که می‌توانند این جایگاه شغلی را پر کنند.

وی با بیان این‌که این سازمان آمادگی دارد که این جایگاه شغلی را توسط پرستاران پر کند، افزود: انجمن علمی پرستاری کشور و مرکز توسعه پرستاری مستقر در قطب ۱۰ (اصفهان) به صراحت عنوان کردند که مراقب سلامت یک جایگاه شغلی است نه رشته تحصیلی جدید.

دالوندی با بیان این‌که پرستار کسی است که مراقب سلامت است، گفت: در شورای عالی برنامه‌ریزی چنانچه رشته‌ای ۴۰ تا ۵۰ درصد هم‌پوشانی داشته باشد به‌طور خودکار حذف می‌شود، گفت: در حالی که این رشته با پرستاری ۸۰ درصد هم‌پوشانی دارد.

وی با بیان این‌که پرستاران توانایی علمی و مهارتی کافی برای احراز این جایگاه شغلی را دارند، افزود: با این وجود پرستاران می‌توانند با گذراندن یک دوره آموزشی کوتاه مدت با این جایگاه اورینته شوند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری (توان پرستار) کشور با اشاره به فراخوان جذب نیرو برای این جایگاه شغلی توسط پرستاران خاطرنشان کرد: معاونت پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری معاون بهداشتی این فراخوان را داده است.

 

www.tavanparastar.com

=

توان پرستار، مرکز پرستاری از بیماران شما در منزل
منبع: http://ino.ir/TabId/8563/ArtMID/16442/ArticleID/15146/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%85-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%82%d8%a8-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%db%8c%da%a9-%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af.aspx

ارسال شده در اخبار

پیام بگذارید