عضو کمیسیون بهداشت مجلس: تربیت مراقب سلامت در تقابل با پرستاری قرار دارد

مرداد ۱۰, ۱۳۹۷

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر ترکی درباره ایجاد دوره کارشناسی مراقبین سلامت اظهار کرد: بارها تاکید کرده‌ایم که بدون برنامه ریزی و مشورت با متخصصین این امر رشته جدیدی را تصویب نکنند.

 عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه پیدا کردن شغل در حال حاضر یکی از دغدغه‌های دانشجویان پس از فارغ التحصیلی است،گفت:افراد زیادی وجود دارند که در رشته پرستاری، مامایی و بهداشت مدرک تحصیلی دارند اما تاکنون نتوانسته‌اند شاغل شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه پیدا کردن شغل در حال حاضر یکی از دغدغه‌های دانشجویان پس از فارغ التحصیلی است و حتی افراد زیادی وجود دارند که در رشته پرستاری، مامایی و بهداشت مدرک تحصیلی دارند اما تاکنون نتوانسته‌اند شاغل شوند ارائه یا حتی تصویب رشته‌های جدید همچون دوره کارشناسی مراقبین سلامت صحیح نیست.

عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس خاطر نشان کرد: به نظر من مطرح شدن رشته جدید تحت عنوان تربیت مراقبین سلامت تنها اسمی است که به این رشته داده شده است و گمان نمی‌کنم آموزش‌های ویژه و کاربردی به این افراد داده ‌شود بنابراین نمی‌تواند از لحاظ کاربردی رفع نیازهای جامعه و بیماران را برطرف کند.

ترکی با بیان اینکه ایجاد دوره کارشناسی مراقبت سلامت بدون برنامه ریزی و مشورت جواب مثبتی برای جامعه و بیماران به همراه نخواهد داشت، عنوان کرد: دوره‌های جدید پیش از آنکه مشخص شوند، به تصویب برسند یا حتی نامی بر آنها گذاشته شود باید ابتدا باید تعیین تکلیف شوند.

وی ادامه داد: باید ورودی سایر رشته‌ها همچون پرستاری و مامایی نیز به طور دقیق برررسی شوند و با توجه به اینکه تمامی آنها پس از فارغ التحصیلی مشغول به کار نشده‌اند یا حتی پیشنهاد مناسب کاری برای این قشر ارائه نشده است ارائه دوره جدید کارشناسی تربیت مراقبین سلامت صحیح نیست چراکه می‌تواند آسیب‌هایی را به قشر پرستار وارد کند.

عضو کمسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: ایجاد دوره کارشناسی مراقبت سلامت باید به صورت دقیق بررسی شود و کوریکولوم آن توسط متخصصین این امر مورد نظارت قرار گیرد و اگر قرار است این قشر مشغول به فعالیت شوند تنها در مراکز بهداشت آن هم بنابر متخصصین این حوزه باشد نه در بیمارستان‌ها که نیازمند کار تخصصی و حرفه‌ای است.

ارسال شده در اخبار| برچسب ها:

پیام بگذارید