مرکز مراقبتی پرستاری
ارسال شده توسط مدیر
پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل به نفع مردم و نظام سلامت است

پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل به نفع مردم و نظام سلامت است

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پوشش بیمه ای خدمات پرستاری در منزل را به نفع مردم و نظام سلامت خواند و گفت: از سازمان بیمه سلامت ایرانیان خواهم خواست تا خدمات پرستاری در منزل (هوم کر) را تحت پوشش قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی معاونت پرستاری، دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی امروز در دومین همایش پرستاری جامعه نگر در سالن همایش های رازی پرستاران را منشاء کرامت، مهربانی و بخشش خواند و  افزود: سازمان های بیمه گر به طور کلی زیر نظر شورای عالی بیمه هستند و در طول 4 سال گذشته حرف و حدیث های زیادی در این زمینه بوده است اما در مورد خدمات پرستاری در منزل پوشش این خدمات را از سازمان بیمه خدمات سلامت که با حدود 40 میلیون بیمه گر به تازگی به مجموعه وزارت بهداشت اضافه شده است را خواهم خواست.

وی اضافه کرد: پوشش بیمه ای این خدمات هم به نفع بیماران است و هم به نفع مردم زیرا موجب صرفه جویی در هزینه ها می شود و حداقل دو سوم از هزینه های مراقبت از بیماران را کاهش می دهد زیرا هزینه های مراقبت در منزل حدود یک سوم هزینه مراقبت ها در بیمارستان ها است.

وی افزود: علاوه بر آن ارائه خدمات مراقبتی در منزل باعث می شود که بخش زیادی از تخت های بیمارستانی آزاد شود و این موضوع در بهبود کیفیت خدمات مراقبتی هم در بیمارستانها و هم در مراکز مراقبت در منزل و مراکزی که بزودی در کنار بیمارستانها ایجاد می شود (هاسپیس) بسیار موثر است.

 دکتر هاشمی گفت: اگرچه مدیریت بیمه سلامت به وزارت بهداشت داده شد اما باید تولیت سایر بیمه ها هم به دست وزارت بهداشت باشد اما متاسفانه مصلحت اندیشی های بی مورد و بده بستان ها، باعث شده که این امر محقق نشود.

وزیر بهداشت اضافه کرد: در مراکز پرستاری در منزل افرادی فعالیت می کنند که آموزش های حرفه ای لازم را دیده اند و دانش کافی دارند بنابراین مردم می توانند به این مراکز در صورتیکه مجوز داشته باشند اعتماد کنند و نظارت های کافی نیز از طریق دانشگاه های علوم پزشکی و انجمن های پرستاری بر این مراکز اعمال می شود تا هم کیفیت خدمات مناسبی داشته باشند و هم براساس تعرفه ها عمل کنند.

در حوزه خدمات پرستاری در منزل در ابتدای راه هستیم

دکتر هاشمی افزود: در حوزه خدمات پرستاری در منزل هنوز در ابتدای راه هستیم و این مراکز برای کیفی شدن خدمات باید حمایت شوند. در این زمینه با یک تأخیر چند دهه ای وارد عرصه شده ایم و برای موفقیت این عرصه باید اصولی را رعایت کنیم.

وی ادامه داد: اولین اقدام برای موفقیت مراکز خدمات پرستاری در منزل این است که مسئولان این مراکز با عمل خودشان و کیفیت خدمات و نیز رفتار مهربانانه با مردم معرف کار خودشان باشند.

وی پرستاران را منشاء کرامت، مهربانی و بخشش و افزود: در حوزه پرستاری جامعه نگر و مراقبت های پرستاری در منزل با کشورهای دیگر فاصله داریم و باید بتوانیم با استانداردهای بین المللی هم تراز شویم و موفقیت خدمت جدید مراقبت های پرستاری در منزل، در گرو معرفی صحیح این خدمت است.

وی اضافه کرد: مردم ایران خیلی هوشیار شده اند و گوششان بدهکار تبلیغات اغوا کنننده علیه پزشک، پرستار و داروساز در رسانه های مختلف به خصوص رسانه های آن سوی مرز و نیز فضای مجازی نیست و این رسانه ها کمتر برای مردم قابل اعتماد هستند.

وی افزود: مراکز خدمات پزشکی و پرستاری نباید وارد حوزه تبلیغات شوند. ممکن است در کوتاه مدت این نوع تبلیغات بازاری را ایجاد کند اما در بلند مدت، رفتار، منش و کیفیت خدمات پزشکی و پرستاری است که در بین مردم اعتماد ایجاد می کند.

دکتر هاشمی ادامه داد: اکنون که در شروع کار مراکز خدمات پرستاری در منزل هستیم باید سخت گیری و نظارت جدی تر باشد و علاوه بر دولت و معاونت پرستاری، اتحادیه های و انجمن های مربوط به این حوزه نیز باید کمک کنند تا افرادی نا آشنا و بیگانه وارد این عرصه نشوند.

باید نظارت ها بر مراکز هوم کر با دقت انجام شود

وزیر بهداشت افزود: نظارت بر عملکرد مراکز مراقبت های پرستاری در منزل باید بر عهده خود صنف باشد و دولت به آنها کمک کند.

وی گفت: باید نظارت ها به دقت انجام شود و اگر موردی بود تذکر و توبیخ انجام شود و اگر رفتار ناشایستی وجود داشت افراد متخلف باید تنبیه شوند باید این مسیر را با دقت و حساسیت جلو ببریم تا مردم بتوانند از خدمات مناسب این مراکز بهره مند شوند.

دکتر هاشمی اضافه کرد: مراکز خدمات پرستاری در منزل می توانند هم در مدیریت حوزه درمان و هم مدیریت حوزه بهداشت موجب صرفه جویی های بزرگی شوند و حتما بیمه ها نیز از این رویکرد جدید بهره مند می شوند. اگر برخی سازمان های بیمه این واقعیت را قبول ندارند می توانند با مطالعه در سایر کشورها ظرف مدت چند ساعت متوجه شوند که توسعه مراکز پرستاری در منزل چقدر در حوزه اقتصادی و اجتماعی می تواند موجب صرفه جویی شود و از بسیاری از عوارض و آسیب ها هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی در جامعه جلوگیری کند.

وی تأکید کرد: در حوزه پرستاری در دولت یازدهم کارهای بسیار زیادی انجام شد، ادعا نمی کنم که همه آنچه علاقمند بودیم انجام شده است اما اکنون که در آخرین روزهای دولت یازدهم هستیم باید بگویم که آسیب هایی که از جانب برخی از افراد معدود و انگشت شمار در حوزه پرستاری انجام شد مشکلات زیادی ایجاد کرد و این افراد بسیار آزار و اذیت کردند و معرف خوبی برای جامعه پرستاری نبودند.

دکتر هاشمی اضافه کرد: یکی از مسائلی که مطرح شد تفاوت پرداخت ها و ناعادلانه بودن پرداخت ها بین پرستار و پزشک بود. این حرف درستی است و ما نیز می دانیم که اختلاف پرداخت نه تنها بین پرستاران و پزشکان بلکه بین گروه های مختلف پزشکی اعم ازماماها، متخصصان علوم آزمایشگاهی، رادیولوژیست ها وبین متخصصان رشته های مختلف پزشکی نیز وجود دارد. این مسئله ای است که از 30 سال پیش بوجود آمده زیرا نظام پرداختی را در کشور به درستی تعریف نکرده اند.

وی گفت: سی سال پیش آمدند و با نسخه برداری ناقص از نظام های پرداخت در دنیا تصمیم گرفتند که هر کسی در هر رشته پزشکی که هست براساس عملکرد خود پولی را دریافت کند مبنای این کار دقیق نبود و کتابی که از خارج از کشور برای این منظور آوردند نیز ناقص آمد البته بنا شد این پرداخت ها از محل درآمد بیمارستانها باشد و نه از بودجه عمومی اما این مسئله مشکلات زیادی ایجاد کرد.

وزیر بهداشت افزود: اصلاح این وضعیت کار بسیار سخت و مشکلی است و امیدوارم در دولت آینده مجلس و دولت در این زمینه تصمیم های جدیدی بگیرند البته مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که عرضه و تقاضا در حوزه پزشکی با هم نمی خواند و در برخی رشته های تخصصی به اندازه یک دهم نیاز کشور متخصص داریم و براحتی نمی توانیم روشهای دیگر را جایگزین کنیم.

اقدامات مهمی در دولت یازدهم برای پرستاران انجام شد

وی گفت: با وجود این مشکلات اقدامات مهمی برای پرستاران در دولت یازدهم انجام شد، قبل از این دولت فقط 100 هزار پرستار در کشور کارانه می گرفتند اما اکنون 260 هزار پرستار کارانه می گیرند.

وی ادامه داد: تا قبل از سال 92 پرستاران قراردادی، شرکتی و منشی ها مظلومانه کارانه نمی گرفتند میزان کارانه نیز حدود 60 هزار تومان بودکه اکنون به رقمی بین 290 هزار تا 810 هزار تومان افزایش یافته است.

وی گفت: سهم کارانه گروه پرستاری از درآمد های بیمارستانها تا قبل از دولت یازدهم حداکثر 18 درصد بود و در برخی مراکز 11 درصد بود که در این دولت به 27 درصد افزایش یافت.

دکتر هاشمی گفت: اگر برخی همکاران در حوزه پرستاری مسائل را جور دیگری منعکس نمی کردند و وارد سیاست بازی نمی شدند حتما نتیجه بهتری می گرفتیم اما متاسفانه بخش زیادی از فرصت ها صرف تخریب شد و به همین علت نتوانستیم به نتیجه مطلوب برسیم.

وزیر بهداشت ادامه داد: نمی دانم در دوره های گذشته در حوزه استخدام پرستاران آمارها چگونه بود اما در این دولت حدود 43 هزار و 500 نفر پرستار جدید در بیمارستانها بکارگیری شدند در حالیکه نتوانستیم به ازای پرستاران بازنشسته نیروی جایگزین استخدام کنیم. در عین حال 24 هزار تخت بیمارستانی نیز در کشور اضافه شد و این مسائل باعث شد که همچنان مسئله کمبود پرستار در کشور یک موضوع جدی باشد.

وی افزود: در گذشته پرداخت ها به همکاران پرستار در بیمارستان ها بسیار نامنظم بود و 5 الی 6 ماه پول همکاران رانمی دادند اما در این دولت نظم و انضباط بیشتری حاکم شد و در کنار آن روش مراقبتی کیس متد (مراقبت موردی) هم اجرا شد و بسیار خوشحالم که اکنون در کنار اسم پزشک نام پرستار مسئول هر بیمار نیز نوشته می شود.

آموزش پرستاری باید به حوزه آموزش بالینی برگردد

دکتر هاشمی گفت: مشکل دیگری که در حوزه پرستاری وجود دارد این است که در گذشته آموزش پرستاری را از حوزه آموزش بالینی خارج کردند و آن را زیر مجموعه علوم پایه آوردند و این اشتباه بزرگی بود که حتما اصلاح می شود و دانشکده های پرستاری باید مانند دانشکده های پزشکی آموزش رادر بالین ارائه کنند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: مشکل دیگری که در این حوزه وجود دارد بد قولی بیمه ها است که باعث شده است پرداختی به پرستاران و پزشکان در برخی بیمارستانها 10 ماه تأخیر داشته باشد امیدوارم در دولت دوازدهم این مشکلات برطرف شود و همکاری بهتری از جانب شرکای وزارت بهداشت مانند بیمه ها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، خزانه و … داشته باشیم.

وی گفت: اگر مشکلات بودجه های برطرف شود می توانیم سقف هزینه بیمارستانها رادر طول سال تعیین کنیم و یک دوازدهم آن را هر ماه به بیمارستانها بدهیم تا دیگر در پرداخت های پرسنلی و تأمین دارو و تجهیزات مشکلی نداشته باشند و البته این مراکز هر چه بیشتر صرفه جویی کنند موفق تر خواهند بود و می توانند در کنار خدمات بیمارستانی همکاری های خود را با مراکز خصوصیخارج از بیمارستان شامل مراکز مراقبت در منزل و مراکز مراقبتی کنار بیمارستان توسعه دهند


 

پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *