مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب کیست بی خطر

کیست های بی خطر را بشناسید

شاید اختلالی در زندگی تان به وجود بیاید، اما باید بدانید که کیست ممکن است به سراغ هر کسی برود. آنچه اهمیت دارد این است که وجود کیست در اندامی، نشانه شروع بیماری حاد در آن اندام نیست، پس زیاد نگران نباشید و ترس و دلهره را کنار بگذرارید، چون این توپ های کوچک خیلی وقت ها آنقدر هم مهم نیستند. 5 درصد کیست ها ممکن است خطرناک باشد. در صورتی...