مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب پیرمرد کم شنوا

آموزش هایی کاربردی برای سالمندان کم شنوا

1) مشکل خود را به ديگران بگوييد و از اين موضوع خجالت نکشيد چرا که يک موضوع کاملا عادي است. 2) از ديگران درخواست کنيد رو به شما، کندتر و با وضوح بيشتر با شما حرف بزنند اما فرياد نکشند. 3) به صحبت هاي بيان شده و حالات صورت و ژست هاي افراد توجه کنيد تا شنيدن کلمات برايتان راحت تر شود. 4) اجازه دهيد تا شخص سخنگو بداند که صحبت هايش را متوجه...