برچسب: پیرمرد کم شنوا

شهریور ۱۵, ۱۳۹۶

10 توصيه به سالمندان کم شنوا ۱) مشکل خود را به ديگران بگوييد و از اين موضوع خجالت نکشيد چرا که يک موضوع کاملا عادي است. ۲) از ديگران درخواست کنيد رو به شما، کندتر و با وضوح بيشتر با شما حرف بزنند اما فرياد نکشند. ۳) به صحبت هاي بيان شده و حالات صورت و ژست هاي افراد توجه کنيد تا شنيدن کلمات برايتان راحت تر شود. ۴) اجازه دهيد تا شخص سخنگو بداند که صحبت هايش را متوجه نشده ايد و از او بخواهيد که جمله اي که نشنيده ايد را دوباره تکرار کند. ۵) توصيه هاي کليدي براي مواجهه با سالمندان کم شنوا ۶) در محلي صحبت کنيد که نور کافي و سروصداي زمينه اي کمي داشته باشد. ۷) با وضوح صحبت کنيد و سرعت مناسبي براي کلام خود در نظر بگيريد. در عين حال، دهان خود را نپوشانيد و حين گفت وگو از خوردن و آدامس جويدن بپرهيزيد. ۸) از تغييرات حالت صورت براي راهنمايي مفيد به شخص استفاده کنيد. ۹) جمله خود را در صورت نياز تغيير دهيد و تکرار کنيد و حين صحبت کردن با يک سالمند کم شنوا صبور و آرام باشيد. ۱۰) سالمند مبتلا به پيرگوشي را در کليه مباحث شرکت دهيد تا احساس انزوا و طردشدگي به او دست ندهد.