برچسب: پنومونی درسالمندی

آذر ۷, ۱۳۹۶

مطالعات اخير نشان مي دهند كه “پنوموني”يا مشكلات تنفسي ناشي از عفونت ريه ها،شايع ترين بيماري عفوني در سالمندان بوده به طوري كه بين ۲۰ تا ۲۵ درصد موارد بيماري هاي عفوني در افراد بالاي ۶۰ سال مربوط به پنوموني است.

سالمندي فرآيند پيچيده ای است كه درهمه موجودات زنده رخ مي دهد و در انسان اين دوران حساس ويژگي هاي منحصر به فردي دارد. با بيان اينكه در دوران سالمندي و سالخوردگي استعداد ابتلا به عفونت ها افزايش مي يابد،در سالمندان موارد بروز بيشتر عفونت ها شايع تر بوده و درواقع در اين سنين بروز ناتواني و مرگ و مير ناشي از بيماري هاي عفوني بالا است. ابا توجه به شيوع بالاي عفونت ها و عوارض و مرگ و مير ناشي از آنها و نيز علايم باليني متفاوت عفونت ها در سالمندان كه مي تواند منجر به تاخير در تشخيص بيماري شود، مطالعات گوناگوني براي بررسي تظاهرات باليني و يافته هاي آزمايشگاهي بيماري هاي عفوني صورت گرفته است. مطالعات اخير نشان مي دهند كه “پنوموني” يا مشكلات تنفسي ناشي از عفونت ريه ها،شايع ترين بيماري عفوني در سالمندان بوده و پس از آن بيماري “سپسيس” دومين بيماري عفوني در افراد سالمند است. اين متخصص بيماري هاي عفوني تصريح كرد:براساس نتايج مطالعات اخير بين ۲۰ تا ۲۵ درصد موارد بيماري هاي عفوني در افراد بالاي ۶۰ سال مربوط به پنوموني و بيش از ۱۵ درصد موار