مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب پرستار خانگی کودک در میدان جهاد

پرستاری از کودک در منزل در میدان جهاد

    خدمات پرستاری توان پرستار به شماره ثبت 406430 یکی از معتبر ترین مراکز پرستاری،نگهداری و مراقبت از سالمندان و کودکان در منزل با مجوز و قرارداد رسمی، عضو رسمی مراکز همیاری، عضورسمی انجمن مؤسسات و مراکز مراقبت و نگهداری از سالمند، بیمار و کودک، ارائه دهنده کلیه امور خدمات نگهداری و مراقبت از سالمندان، کودکان و بیمار در...