مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب پرستار خانه نظام آباد

پرستار بچه نظام آباد

  مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری توان پرستار شماره پروانه : 406430 تاریخ اخذ مجوز: 1389 نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی تهران نام شبکه : ستاد معاونت درمان–دانشگاه شهید بهشتی آدرس دفتر مرکزی: تهران – ولیعصر – نبش فاطمی- پشت مترو – پ6 واحد 9 تلفن مشاوره رایگان شبانه روزی: 021-88499541   ما مرکزی پذیرفته شده و قابل اعتماد...