مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب نرخ پرستار کودک در شهرک مخابرات

هزینه پرستار بچه شهرک مخابرات

  مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار (به شماره پروانه : 406430 از وزارت بهداشت) با محوریت اصلی مشتری مداری لازم آماده ارائه خدماتی همچون: پرستار بیمار در منزل و پرستار سالمند در منزل بصورت روزانه، شبانه، شبانه روزی و پاره وقت می باشد. ما به همراه متخصصین منتخب و تیم مجرب خود، عضو رسمی انجمن موسسات و مراکز مراقبت و...