برچسب: مغزکودک

شهریور ۴, ۱۳۹۶
چگونه می توان فهمید که کودک، آهن مورد نیاز خود را دریافت می کند؟

 وقتی از کمبود آهن صحبت می شود، احتمالاً به یاد کم خونی می افتید. با وجود این، کمبود آهن در نوزادان ممکن است رشد مغز را کُند نماید. چرا آهن برای مغز مهم است؟ – اگر نوزاد آهن کافی دریافت نکند، پیوندهای عصبیِ کمی شکل می گیرند. – آهن برای تولید میلین ضروری است. کاهش تولید میلین باعث اختلال های ذهنی و حرکتی می شود. – آهن برای تولید و کارکرد دوپامین ضروری است. دوپامین یک انتقال دهندۀ عصبی است که در سلامت روانی و جسمی نقش مهمی دارد. کمبود آهن ممکن است در فعالیت دوپامین تاثیر بگذارد و در نتیجه، در یادگیری، حافظه و توجه اختلال ایجاد کند. حتی کمبود این مادۀ معدنی مهم ممکن است در هوش و رفتار تاثیر منفی بگذارد. برطرف کردن کمبود خفیف آهن با استفاده از مکمل های آهن بسیار مفید است. کودک را آزمایش کنید تا مطمئن شوید کمبود آهن ندارد، زیرا کمبود آهن در کودکان شایع است. نتایج یک پژوهش معتبر نشان داد که ۹ درصد از کودکان ۱ تا ۳ ساله کمبود آهن دارند و ۳ درصد نیز کم خونی ناشی از فقر دارند. کمبود آهن دلایل زیادی دارد. نخست اینکه تعداد کمی از کودکان با شیر مادر تغذیه می شوند. شیر مادر سرشار از آهن است و حتی از مکمل ها نیز مفیدتر است. به طور طبیعی بدن شما به سختی می تواند آهن را از رژیم غذایی بگیرد اما شیر مادر حاوی نوعی مخصوص