مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب معاونت پرستاری وزارت بهداشت

دریافت خدمات پرستار در منزل از زبان معاون پرستاری وزارت بهداشت

معاون پرستاری وزارت بهداشت چگونگی دریافت خدمات "پرستار در منزل" از طریق سایت دانشگاههای علوم پزشکی کشور را تشریح کرد. به گزارش بهداشت نیوز، محمد میرزابیگی با اشاره به چگونگی دریافت خدمات پرستاری در منزل اظهار داشت: دریافت خدمات پرستار در منزل فقط از طریق سایت دانشگاههای علوم پزشکی امکانپذیر است. معاون پرستاری وزیر بهداشت،...