مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب فیزیوتراپی بیمار در منزل دولت آباد

نگهداری از بیمار در دولت آباد

  مرکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری توان پرستار (به شماره پروانه : 406430 از وزارت بهداشت) با محوریت اصلی مشتری مداری لازم آماده ارائه خدماتی همچون: پرستار بیمار در منزل و پرستار سالمند در منزل بصورت روزانه، شبانه، شبانه روزی و پاره وقت می باشد. ما به همراه متخصصین منتخب و تیم مجرب خود، عضو رسمی انجمن موسسات و مراکز مراقبت و...