مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب صبحانه چی بخوریم

دلیل اهمیت صبحانه کودکان

روز به روز به آغاز مدرسه‌ها نزدیک می‌شویم و به زودی دوباره باید فرزندانمان را برای ادامه تحصیل راهی مدارس کنیم. با شروع مدارس ممکن است به خاطر کمبود زمان (مخصوصا در شیفت صبح) صبحانه دادن به فرزندانمان کمی با مشکل روبرو شود و یا حتی موفق نشویم صبحانه‌ای سالم برای او تهیه کنیم. خوشبختانه این روزها آگاه سازی خانواده‌ها از اهمیت...