برچسب: زندگی با والدین پیر

مرداد ۲۶, ۱۳۹۶

Image result for ‫پرستار سالمند‬‎ هر سالمند مانند تمامی انسانهای کره خاکی رفتار خاص خویش را دارد. این امر که افراد و مراقبین از سالمندان فکر می کنند این افراد به خاطر سن شان دارای رفتارهای یکسانی خواهند بود،کاملا اشتباه است. دانستن اینکه از کجا شروع کنید و چه باید بکنید، نیازمند شناخت شما از سالمندی است که در کنار او زندگی می کنید.

بارقه های امید را در زندگی شکوفا کنید

درک عادات روزمره فردی که به عنوان سالمند از او مراقبت می کنید، برای ایجاد رابطه با فرد مسن ضروری است. شما می توانید این افراد را شاد کنید و در کنار آن برای شان آرامش را به ارمغ