مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب درمان پنومونی

پنومونی شايع ترين بيماري عفونی در سالمندان

مطالعات اخير نشان مي دهند كه "پنوموني"يا مشكلات تنفسي ناشي از عفونت ريه ها،شايع ترين بيماري عفوني در سالمندان بوده به طوري كه بين 20 تا 25 درصد موارد بيماري هاي عفوني در افراد بالاي 60 سال مربوط به پنوموني است. سالمندي فرآيند پيچيده ای است كه درهمه موجودات زنده رخ مي دهد و در انسان اين دوران حساس ويژگي هاي منحصر به فردي...