برچسب: درمان زخم بستر میدان جهاد

دی ۱۲, ۱۳۹۶

مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار ( دارای پروانه وزارت بهداشت به شماره ۴۰۶۴۳۰) جان کلام آن است که سرشت آدمی با مفید بودن آمیخته شده است، رسیدن به این نکته که شما در اجتماع به عنوان فردی تاثیر گذاری گامی برداشته اید، یک آرامش و اطمینان خاطر به شما می دهد، تا از پوچی و حس مصرف کنندگی مطلق رهایی یافته و خود را مفید ارزیابی کنید. بدیهی است که در جامعه امروزی این اقدامات با لحاظ کردن همه جوانب اجتماعی و انسانی بایستی معطوف به درآمد بوده و شغل آفرینی به همراه داشته باشد تا بتوان خود و سازمان مطبوع خود را با معادلات اجتماعی همسان کرده و سرپا نگه داشت. پس ما نه شعار خدمت مطلق سر می دهیم و نه دنبال تجارت مطلق هستیم. بلکه مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار سعی دارد این دو مهم را در کنار هم و به موازات یکدیگر جلو ببرد، و در این راه تا حد توان از ظرفیت های سازمان خود و جامعه استفاده می کند. درباره مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار با همین رویکرد و نیت، مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار با حضور جعمی از متخصصین حوزه فعالیت های مراقبتی و پرستاری در چند بخش اصلی اقدام به ارائه خدمات حرفه ای می کند. تربیت و اعزام حرفه ای پرستار کودک، پرستار سالمند، مراقب سالمند، روانشناس سالمند، همدم، مشاورین زبده، خدمات پرستاری منزل، و … بخشی از خدمات ارائه شدن توسط این موسسه می باشد. همچنین مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار با سابقه همکاری چند ساله در زمینه برگزاری کارگاه های تخصصی مشاوره و روانشناسی برای ادارات، سازمان، ارگان و نهادهای مختلف به صور