مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب درمان افسردگی بیمارن دوقطبی

اختلالات دوقطبی

  اختلالات دوقطبي با عنوان افسردگي شيدائي نام برده مي‌شد.   همانگونه که از نام قبلي استنباط مي‌شود کسي که دچار اختلال دوقطبي است دچار نوسانات خلقي  شديد ميباشد.اين نوسانات معمولا هفته ها يا ماها طول ميکشد و با انچه مردم عادي در زندگي روزمره تجربه ميکنند بسيارمتفاوت است. خلق افسرده: احساس شديد افسردگي خلق شيدا:...