برچسب: خدمات پرستاری

مرداد ۹, ۱۳۹۶

وزیر بهداشت ضمن اشاره به تاثیرات مثبت گسترش پرستاری جامعه‌نگر بر حوزه‌های بهداشت، درمان و همچنین هزینه‌های بیمه‌ها، قول مساعد داد که بیمه سلامت ایرانیان از این خدمات حمایت کنند. دکترسیدحسن هاشمی در دومین همایش سراسری پرستاری جامعه‌نگر با اشاره به تدوین آیین‌نامه این مبحث در دولت یازدهم، گفت: در حوزه پرستاری جامعه‌نگر که یکی از خدمات آن پرستاری در منزل است، اتفاقات خوبی در این دولت افتاده و این موضوع تا اندازه زیادی تعیین تکلیف شده است، اما این پرستاری باید شناخته شود و با توجه به کیفیت خدمات حمایت شوند تا این خدمات که شروع آن با کشورهای پیشرفته فاصله زیادی دارد، هم‌تراز با استانداردهای بین‌المللی در اختیار ایرانیان قرار گیرد. http://tavanparastar.com/wp-content/uploads/2017/07/Geriatric-Nursing.jpg

هاشمی تاثیر ارائه خدمات پرستاری جامعه‌نگر را بر مدیریت درمان، مردم، بهداشت و هزینه‌های بیمه‌ها مثبت توصیف کرد و گفت: من منکر کمک کردن بیمه‌ها به این موضوع نیستم، چون در این صورت به خودشان هم کمک می‌کنند و در کنار صرفه اقتصادی، صرفه اجتماعی نیز دارد.

وی به مدیران مراکز مراقبت پرستاری در منزل توصیه کرد: به این موضوع که بیمه‌ها از شما حمایت نکنند، متوقف نشوید، این وظیفه آنهاست. بیمه‌ای که در حال حاضر با نظر مجلس و مدیریت آن به تدریج در اختیار وزارت بهداشت قرار می‌گیرد، بیمه سلامت ایرانیان است. اگرچه قانون می‌گوید بیمه‌ها باید با تشخیص تولیت حوزه سلامت یعنی وزارت به