مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب حقوق پرستار پروین

قیمت پرستار کودک در پروین

مرکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری توان پرستار(به شماره پروانه : 406430 از وزارت بهداشت) با محوریت اصلی مشتری مداری لازم آماده ارائه خدماتی همچون: پرستار بیمار در منزل و پرستار سالمند در منزل بصورت روزانه، شبانه، شبانه روزی و پاره وقت می باشد. ما به همراه متخصصین منتخب و تیم مجرب خود، عضو رسمی انجمن موسسات و مراکز مراقبت و نگهداری از...

هزینه نگهداری ازسالمند در پروین

مرکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری توان پرستار شماره پروانه : 406430 تاریخ اخذ مجوز: 1389 نام دانشگاه: دانشگاه شهید بهشتی تهران نام شبکه : ستاد معاونت درمان–دانشگاه شهید بهشتی آدرسدفتر مرکزی: تهران – ولیعصر – نبش فاطمی- پشت مترو – پ6 واحد 9 تلفن مشاوره رایگان شبانه روزی: 021-88499541 ما مرکزی پذیرفته شده و قابل اعتماد برای ارائه خدمات...