برچسب: تعامل با سالمندان

مرداد ۲۶, ۱۳۹۶
در برخورد با سالمندان اولين قدم اصول برقراري ارتباط با سالمندانبرقراري ارتباط مناسب است. هر فرد ارزش‌ها، باورها و فرهنگ خاص خودش را دارد و اين نكته‌اي است كه در ارتباط با سالمندان نبايد فراموش كرد.
عقايد، ارزش‌ها و اعتقادهاي سالمندان امروز، در جامعه‌اي كاملاً متفاوت با جامعۀ كنوني شكل گرفته است. آنها حوادث تاريخي و شرايط اقتصادي – اجتماعي دشواري را پشت سر گذاشته‌اند.
آنها در دنيايي رشد يافته و باليده‌اند كه در آن بسياري از وسايل آسايش امروزي مانند: آب لوله‌كشي، برق، گاز و … نبوده است.
درك آنچه بر سالمند كنوني گذشته است براي شما ممكن است سخت باشد و تنها يك ارتباط خوب مي‌تواند اين شكاف نسلي را پركند.
شما مي‌توانيد با رعايت اصول مهارت‌هاي ارتباط بين فردي، ارتباط خوبي با سالمند برقرار كنيد.
سوال كنيم:
ما بايد سالمندان را بهتر بشناسيم و از خواسته‌هايشان مطلع شويم، پس از آنان سوال مي‌كنيم تا بتوانيم مشكلات و نگراني‌هاي آنها را بهتر بفهميم و كمك بهتري را به ايشان عرضه كنيم.
در اين ميان طرح سوالات باز كه با چرا، چگونه، چطور و … شروع مي‌شوند منجر به گرفتن اطلاعات بيشتري از سالمند مي‌گردد. همچنين لازم است حين گفت و گو با سالمند، به گفته‌هاي وي ارزش