مرکز مشاوره و ارایه خدمات پرستاری توان پرستار

نوشته هایی با برچسب تشخیص زخم بستر

درمان معجزه آسای زخم بستر

زخم بستر Bedsores - زخم فشار نیز نامیده می شود که آسیب به پوست و بافت زمینه ای ناشی از فشار طولانی مدت بر روی پوست می باشد. زخم بستر اغلب روی پوست در مناطق استخوانی بدن، مانند پاشنه، مچ پا، باسن و استخوان دنبالچه رخ می دهد افراد با یک وضعیت پزشکی که توانایی آنها برای تغییر موقعیت محدود می شود و نیاز به استفاده از صندلی چرخدار و یا تخت...