برچسب: تشخیص زخم بستر

آذر ۲۱, ۱۳۹۶

زخم بستر Bedsores – زخم فشار نیز نامیده می شود که آسیب به پوست و بافت زمینه ای ناشی از فشار طولانی مدت بر روی پوست می باشد. زخم بستر اغلب روی پوست در مناطق استخوانی بدن، مانند پاشنه، مچ پا، باسن و استخوان دنبالچه رخ می دهد افراد با یک وضعیت پزشکی که توانایی آنها برای تغییر موقعیت محدود می شود و نیاز به استفاده از صندلی چرخدار و یا تخت برای مدت زمان طولانی دارند. در معرض خطر زخم بستر می باشند. زخم بستر به سرعت می تواند توسعه یابد و درمان آن دشوار است. زخم های بستر قابل درمان هستند. با این حال، گاهی اوقات ممکن است کشنده باشند. به گفته مقامات بهداشتی در بریتانیا و ایالات متحده آمریکا، زخم بستر علت آیاتروژنیک دوم مرگ، پس از واکنش های جانبی به مواد دارویی است نورتون یک پرستار انگلیسی، تحقیقی انجام داد تا نشان دهد که بهترین درمان و پیشگیری از زخم بستر از بین بردن فشارها هر دو ساعت است. علائم زخم بستر چیست؟ محل های متداول زخم های فشاری در زخم بستر، چه موقع باید به پزشک مراجعه کرد علت زخم بستر تشخیص زخم بستر درمان زخم بستر پیشگیری از زخم فشار

علائم زخم بستر چیست؟

مراحل زخم بسترزخم بستر بر اساس شدت آنها به چهار مرحله تقسیم می شود. مرحله ۱ مرحله شروع، یک زخم فشار، دارای مشخصات زیر است. پوست شکسته نیست. پوست در افراد با رنگ پوست روشن تر، قرمز به نظر می رسد و در لمس، رنگ پریده است. در افراد با پوست تیره تر، پوست ممکن است تغییر رنگ نشان دهد، و د